The Mission of Distance Learning - Sabaragamuwa

මහාචාර්ය කමල් වලේබොඩ මහතාගේ සමස්ථ විචාරය


කසුන් ගුණරත්න මහතාගේ කාව්‍ය විචාරය


අකිල විමංග මහතාගේ කාව්‍ය විචාරය


கொட்வின் ஆசிரியர் அவர்களின் விமர்சனம்


ඉදුනිල් පියරත්න මහතාගේ විචාරය


තමරමාලී සමරසිංහ මහත්මියගේ චිත්‍ර විචාරය


ප්‍රගීතිකා ජයසේකර මහත්මිය සහ ප්‍රියන්වදා ගොඩගේ මහත්මිය