Loading
Click if page fails to load

  • ඔබට සහයට අපේ කණ්ඩායම smile


   ඩි.ඩබ්.බෝගොඩ මිය  සහකාර කළමණාකාර  පළාත් උපදේශන මධ්‍යස්ථානය  702027575
   පි.සි.එස්.පීල්ලවත්ත මිය  වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන නිළධාරි  බලංගොඩ කලාපය  71804527
   එච්.ආර්.එල්.ජයසේකර මයා  ගුරු උපදේශක  කෑගල්ල කලාපය  716832917
   සුනිල් රත්නායක මයා  ගුරු උපදේශක  ඇඹිලිපිටිය කලාපය  716468952
   සරත් ඒකනායක මයා  සම්පත් දායක  මාවනැල්ල කලාපය  713916318
   නිහාල් ජයවර්ධන මයා  සම්පත් දායක  දෙහිඕවිට කලාපය  718358653

 • SPECIAL ANNOUNCEMENTS

 • EDUCATIONAL VIDEOS

 • WORKSHOP MATERIALS

 • MODULES

 • ARTICLES

 • සාරසාධනී

 • සිතිවිලි